Somos membros de…

apatrigalAPATRIGAL (Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego), nace coa idea de crear conciencia na cidadanía sobre a necesidade de conservación e posta en valor do legado herdado.

APATRIGAL nace co obxectivo de seres unha única voz na defensa do patrimonio de Galicia, concienciar ás autoridades e aos cidadáns de que temos a obriga de manter, conservar e mellorar a estrutura que recibimos e transmitila nas mellores condicións ás xeracións futuras.

Todos sumamos e temos que colaborar creando unha conciencia colectiva sobre a relevancia da nosa herdanza e do noso patrimonio.    Blog       Facebook     Twitter

 

proturga-galiciaesmas

PROTURGA – Asociación de Profesionais do Turismo de Galicia

Proturga é unha Asociación sen ánimo de lucro, que xestiona e defende os intereses dos membros do sector turístico Galego. As súas funcións, entre outras, son: coordinar actividades formativas, asesorar, apoiar e colaborar coas distintas administracións públicas ou privadas na mellora da imaxe turística de Galicia.

www.proturga.org       Facebook      Twitter