Patrocinios

Introducimos no mercado o  desenvolvemento turístico que sexa do teu interés, a través de teu patrocinio. Tí estableces os tempos segundo a acción escollida (patrocinios con diferentes nivess de integración no mercado. Todos os patrocinios son por producto). Ademais, realizamos a túa liña de acción acorde a teu caso, tendo en conta o investimento dispoñible para este obxectivo e o tempo de vida no que se atope o produto, evento, feira, festival, etc.

Escoitámoste e adaptámonos a tí para dar un servicio óptimo.

» Para cada momento de desenvolvemento cultural-turístico, hai un patrocinio»

1º Creación do produto, evento, etc.

2º Crear conciencia social do seu valor. Eventos e comunicación

3º Continuidade nas accións, para xerar novos hábitos de consumo no turismo e expandir a visión cultural e turística do destino.

4º Adaptación do desenvolvemento turístico do organismo público ao interese do viaxeiro/a. 

5º Integración no mercado turístico por medio de patrocinios e liñas de acción. 

¿ En que momento te atopas? Ofrecemos o completo turístico como xestora cultural turística.