Xestora Cultural Turística

O TURISMO COMO FERRAMENTA DE CRECEMENTO PERSOAL E REACTIVADOR ECONÓMICO


# TurismoConsciente® é a nova era do turismo, máis alá de cada concepto do turismo independente; ser sostible; gastronómico; cultural, creativo; espiritual;deportivo; de aventura, holística, etc. É a unidade no seu conxunto, a conciencia aplicada ao destino; facendo un turismo amable e respectuoso co entorno.

5 motivos polo que o turismo consciente é un importante reactivador económico, ao tempo que sustentable:

  1. Creamos valor debido á súa escasez. A creatividade e a conciencia son un atributo que nace con crecemento persoal, non só é un concepto académico, senón que hau que experimentalo. Para crear tes ue estar xunto co destino, tendo en conta que os produtos culturais xa son omnipresentes en todo o territorio…

” Non podemos facer o mesmo de sempre e esperar algo diferente”

2. Facemos algo diferenciador reutilizando no que xa se invertiu. A creatividade e a cutlura permiten aos destinos innovar rápidamente novos produtos, dándolles unha xanela competitiva, integrando os valores que fan que o destino sexa sostible e con identidade propia en comparación con outros lugares.

” Non tes que crear nada, tes que valorar a esencia de cada lugar co que ofrece”

3. A conciencia é inegostable, sempre crecendo, segundo o desenvolvemento local. Todo un proceso no que os recursos culturais a través do turismo creativo son sostibles e renovables. Turismo de eventos, festivais, etc. A base da creatividade resalta este feito ( Prentice e Andersen, 2003).

4. Como o espazo cultural é o propio territorio, as nosas experiencias son móbiles no espazo, adaptables ao longo do tempo e flexibles para a sociedade contemporánea, segundo intereses e inquedanzas… Cando o consumo cultural depende da concentración de recursos nun punto concreto.

“Non é necesaria unha infraestructura específica, adaptámonos ao que cada lugar ofrece”

5. O turismo consciente non consiste na creación de valor de riqueza, senón tamén na creación de valores, cultivando o turismo, non en función do destino turístico.

” Máis aló do turismo sustentable”.

Ao longo da historia xa vimos a importancia do turismo como reactivador económico.

” Aprendemos cada día”

Porque Galicia é +®, Galicia é