Evento: As Rosalías da vida

Rosalías da Vida. No marco das accións de promoción da Ruta Rosaliana en Galicia, e como primeiro acto de consolidación do grupo de concellos integrantes do itinerario, o Concellos de Ames, Brión, Padrón e Santiago de Compostela, organizan un evento para o luns 26 de marzo, coincidindo co Día Mundial de Prevención contra o Cancro Uterino; enfermidade pola que morreu a protagonista,  Rosalía de Castro: “ Rosalías da Vida”.

rosalias-da-vida

as-rosalias-da-vida